GIỚI THIỆU

THUMBELINA CHUYÊN:

• Thiết kế rập trên phần mềm gerber accumark theo mẫu của khách; nhảy size, ra mẫu
• Thiết kế đồng phục; nhảy size, ra mẫu
• Bán thiết kế rập thời trang may sẵn theo size yêu cầu.